Zkoušky profesní kvalifikace

Osvědčení o úplné odborné kvalifikaci je prvním krokem k získání licence, která vám umožní vykonávat vaši profesi, aniž byste potřebovali odpovědného zástupce. Po složení odborné zkoušky budete moci požádat o živnostenské oprávnění bez odpovědného zástupce (garanta). Garantem je ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství a vědy.

Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci je platné v celé EU.

Autorizace od Ministerstva zdravotnictví